Sandlings Åkeri

 

De maskiner som finns i företaget är:

 

- Hjullastare JCB 416 S 

- Hjulgrävare Atlas 1004

- Lastbil med tipp och kran, utrustad med fast och

  hängande personkorg, timmergrip, jib, vajerspel och

  gripskopa.

 

 

 

Lastbil3

lastbil4